JM Jazz World Orchestra (JMJWO) er et internasjonalt storband som årlig samler unge jazzmusikere fra hele verden. Prosjektet har eksistert siden 2012, og forflytter seg mellom forskjellige land i Europa. Målet er at deltakerne får bygget opp en kollektiv musikalsk erfaring gjennom innøving og fremføring av et rikt repertoar med kunstnerisk ledelse av anerkjente musikere. Deltakelse i orkesteret er dessuten en unik mulighet til å knytte musikalske kontakter utenfor egne landegrenser.

I 2014 ble JMJWO ledet av den norske musikeren Erlend Skomsvoll, og storbandet var headliner på Kongsberg Jazzfestival sin unge jazzscene samme år. JMJWO har siden vært gjennomført bl.a. i Kroatia og Tyskland. 

For ytterligere informasjon om storbandet, kan du besøke nettsidene til JM Jazz World Orchestra. Der vil det også legges ut søknadsfrister for påmelding til deltakelse i orkesteret.