JM NORWAY

2015-09-13 13.15.46.jpg

JM Norway er en organisasjon som arbeider for at barn og ungdom i Norge skal få tilgang til et internasjonalt musikkliv. Gjennom å bidra til ungdommers deltakelse i prosjekter i inn- og utland, ønsker vi å gi dem arenaer for å utvikle seg og opparbeide viktige erfaringer for sine framtidige karrierer. Vi forsøker å være et bindeledd mellom norske og internasjonale kulturaktører, og tilrettelegger for ungdomsmedvirkning og -entreprenørskap. Årlig utveksler vi over 150 unge musikere og kulturarbeidere. Gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling skaper vi engasjement, musikkglede og global kulturforståelse. 

Vi arbeider med en rekke pågående prosjekter, blant dem er MOVELOUD! – jentenes bandleir, Parkert Piano og MUA – musikkverksted for unge asylsøkere. Se forsiden for mer informasjon om prosjektene våre. Her kan du lese om vår historikk. 

 

JEUNESSES MUSICALES INTERNATIONAL

JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International (JMI) – verdens største internasjonale nettverk for musikk og ungdom. Årlig når JMI mer enn fem millioner unge mennesker gjennom trettiseks tusen nasjonale og internasjonale aktiviteter innen alle sjangre i 55 land, under slagordet "Making a difference through music".

Mer informasjon om JMI finner du på deres nettsider.


STYRE & RÅD

STYRE

Arnfinn Bjerkestrand – styreleder
Asta Busingye Lydersen – nestleder
Limita Lunde – styremedlem
Gard Hongslo – styremedlem
Steffen Aagedal – styremedlem
Inger Stray Lien – varamedlem 1
Henrik Hortemo – varamedlem 2
 

STYRINGSDOKUMENTER

Vedtekter
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Strategi for 2015-2016

RÅD

Karsten Landrø | Sør-Trøndelag FK
Torbjørn Heimann Vallum | Norske konsertarrangører
Turid Kristensen | Institutt for Musikkvitenskap, UiO
Mathias Iversen | Kulturtanken
Ragnhild Menes | Kongsberg Jazzfestival
Hilde Vedvik Thomassen | LNU
Lars Emil Johannessen | Norsk kulturskoleråd
Einar Idsøe Eidsvåg | Music Norway
Sarah Ramin Osmundsen
Dag Gjestland
Trond Enger
Stein Bjelland
Nosizwe Lise Baqwa
Louise Prestgard
Jan Sverre Knudsen