REISESTØTTE

WYC-2011.png

Søke om støtte
JM Norway kan innvilge reisestøtte til unge norske musikere som skal delta i JMI-prosjekter, utveksling og kurs i utlandet. Vi gir støtte til reise og/eller kursavgifter til prosjekter i våre internasjonale nettverk, og støtter ikke studioinnspillinger, turnéer eller kjøp av musikkutstyr. Søknader som faller inn under disse områdene vil ikke bli besvart. Søknadene behandles fortløpende.

Send søknad her!

OBS: JM Norway har begrensede midler, noe som fører til at tilskuddssummene er små og at vi dessverre må gi avslag på endel søknader. Andre steder man kan få støtte er hos Frifond, Music Norway, Norsk kulturråd, BandOrg, FFUK eller Musikkutstyrsordningen.