Foto: Jørgen Nordby

Foto: Jørgen Nordby

Ethno er et verdensomspennende prosjekt for musikere i alderen 15 til 30 år som brenner for musikk fra hele verden. Det består av leire som arrangeres i over 30 land verden over. I samarbeid med en gruppe unge norske folkemusikere, har JM Norway arrangert Ethno i Norge i 2014 og 2015.

I år arrangerer vi Ethno FolkCamp i Førde, en nasjonal versjon av Ethno som fokuserer på å vide fram mangfoldet av unge musikere i Norge. Søk om delta her innen 10. oktober.

For English, click here

På Ethno får musikerne dele sin musikk, gjennom en kombinasjon av workshops, jamsessions, seminarer og forestillinger. Prosjektet er en del av Jeunesses Musicales sitt internasjonale musikkprogram, og samler deltakere fra forskjellige land med ulik musikalsk bakgrunn. Programmet gir derfor unike muligheter til å bli kjent med mennesker fra andre kulturer og deres musikktradisjoner.For mer informasjon om Ethno i andre land, kan man besøke deres nettsider.

Vil du vite mer om Ethno? Send en mail til ethno@jmn.no!