JM NORWAY

2015-09-13 13.15.46.jpg

JM Norway er en organisasjon som arbeider for at barn og ungdom i Norge skal få tilgang til et internasjonalt musikkliv. Gjennom å bidra til ungdommers deltakelse i prosjekter i inn- og utland, ønsker vi å gi dem arenaer for å utvikle seg og opparbeide viktige erfaringer for sine framtidige karrierer. Vi forsøker å være et bindeledd mellom norske og internasjonale kulturaktører, og tilrettelegger for ungdomsmedvirkning og -entreprenørskap. Årlig utveksler vi over 150 unge musikere og kulturarbeidere. Gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling skaper vi engasjement, musikkglede og global kulturforståelse. 

Vi arbeider med en rekke pågående prosjekter, blant dem er MOVELOUD! – jentenes bandleir, Parkert Piano og MUA – musikkverksted for unge asylsøkere. Se forsiden for mer informasjon om prosjektene våre. Her kan du lese om vår historikk. 

 

JEUNESSES MUSICALES INTERNATIONAL

JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International (JMI) – verdens største internasjonale nettverk for musikk og ungdom. Årlig når JMI mer enn fem millioner unge mennesker gjennom trettiseks tusen nasjonale og internasjonale aktiviteter innen alle sjangre i 55 land, under slagordet "Making a difference through music".

Mer informasjon om JMI finner du på deres nettsider.


STYRE & RÅD

STYRE

Arnfinn Bjerkestrand – styreleder
Anne Moberg – nestleder
Asta Busingye Lydersen – styremedlem
Gard Hongslo – styremedlem
Guttorm Andreasen – styremedlem
Henrik Hortemo – varamedlem 1
Ragna Vik – varamedlem 2

STYRINGSDOKUMENTER

Vedtekter
Årsrapport 2017
Årsrapport 2016
Strategi for 2018-2020

RÅD

Mathias Iversen | Kulturtanken
Ragnhild Menes | Kongsberg Jazzfestival
Lars Emil Johannessen | Norsk kulturskoleråd
Einar Idsøe Eidsvåg | Music Norway
Hans Thorvald Zeiner-Henriksen | Institutt for Musikkvitenskap, UiO
Sarah Ramin Osmundsen
Trond Enger
Stein Bjelland
Nosizwe Lise Baqwa
Louise Prestgard
Karsten Landrø 
Torbjørn Heimann Vallum
Solveig Riiser
Jan Sverre Knudsen