move.png
 
Foto: Sofie Søndervik Sæther

Foto: Sofie Søndervik Sæther

MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange) er et utvekslingsprogram for unge musikere og arrangører mellom Norge, Malawi, Mosambik og Brasil. Prosjektet er rettet mot aldersgruppen 18-25 og er et samarbeid med FK Norway og våre søsterorganisasjoner Music Crossroads MalawiMusic Crossroads Mozambique og Projeto Guri i Brasil. Deltakerne som utveksler til Norge bor på Trøndertun Folkehøgskole utenfor Trondheim. 

Last opp søknad og CV med kontaktinformasjon her innen 1. april.

Through music and culture we develop youth leadership, empowerment and international perspectives. Dette er MOVE sitt overordnede mål. Gjennom MOVE får unge arrangører og musikere muligheten til å arbeide innen kulturfeltet i et annet miljø enn det de kjenner til fra før og dermed utveksle kompetanse, erfaringer og idéer. Dette gir økt kulturforståelse, samt innsikt i internasjonalt arbeid. MOVE gir deltakerne muligheten til å jobbe med eksisterende prosjekter innen utvekslingen, i tillegg til å lage sine egne – med mål om å bidra til lokalsamfunnet de opererer i.

Som en del av MOVE-programmet får deltakerne være med i planleggingen og gjennomføringen av konserter og festivaler, workshoper og musikkundervisning. I tillegg kan de få erfaring med film, foto, blogging og informasjonsarbeid, samt studio- og teknikerarbeid. Arbeidet er ikke lønnet, men utgifter til reise, språkkurs, opphold og mat dekkes.

Har du eller noen du kjenner lyst til å delta?Last opp søknad og CV med kontaktinformasjon her innen 1. april.

For mer informasjon om MOVE-deltakernes dagligliv, anbefaler vi å følge med på bloggen deres. Der skriver de jevnlig om sine opplevelser underveis i oppholdet.


MOVE på Instagram (#JMMOVE)