MUSIKKVERKSTED FOR UNGE ASYLSØKERE

Siden 2012 har JM Norway arrangert musikkverksteder for unge asylsøkere på asylmottak og lokale kulturhus over hele landet. I samarbeid med musikere og musikkterapeuter ønsker vi å tilby et profesjonelt musikktilbud til barn og unge som ikke har like god tilgang på dette som andre jevnaldrende. Verkstedene skal gi deltakerne muligheten til å utfolde seg musikalsk og kunstnerisk, uansett forkunnskaper. De skal også bidra til å gi mestringsfølelse. Hovedmålgruppa for samlingene er barn og unge i alderen 5–18 år.

Kontakt oss gjerne for et eventuelt samarbeid!

 

IT TAKES A VILLAGE

Vi er mange aktører som de senere år har jobbet med aktiviteter i asylmottak og med mangfold- og inkluderingsarbeid i kulturliv og samfunn for øvrig. Fokus skifter nå i stor grad fra mottakene til kommunene der flyktinger bosettes. Vi har en felles oppgave å løse, men sitter ofte på hver vår tue. For at vi skal lykkes, må vi jobbe sammen. It takes a village! 

Vi ser at musikk åpner verdifulle rom for utveksling, tverrkulturelle erfaringer, kommunikasjon, vennskap og personlig vekst. Derfor ønsker vi nå å bidra til at musikken blir en større del av inkluderingsarbeidet i kommunene. Bosted, tilknytning og identitet henger tett sammen. Det er viktig for alle ungdommer å oppleve at lokalmiljøet møter dem, og gir dem egne rom der de kan føle seg hjemme.

I 2018 starter JM Norway arbeidet med It takes a village - musikkverksteder for flere. Vi vil jobbe sammen med kulturskolene, kommunene og frivilligheten til å skape meningsfulle møteplasser gjennom musikkaktiviteter. Ved å involvere både lokale og nasjonale aktører ønsker vi å bygge en modell som kan videreutvikles og videreføres i et nasjonalt nettverk. 

Er du en frivillig, kulturskolelærer, organisasjon eller kompis som vil være med i prosjektet? Vi gleder oss til å høre fra deg! Send en mail til post@jmn.no