LOUD! - lederhåndboka er her

P1190642.jpg

Sommeren 2013 ble LOUD! Jentenes bandleir arrangert for første gang. Siden da har arrangørene bestående av medarbeidere fra JM Norway og AKKS opparbeidet mange erfaringer og viktig kunnskap, som nå er tilgjengelig i bokform.

I boka får man en innføring i normkritikk, som er grunnfilosofien bak LOUD. Den handler om å avdekke, forstå og utfordre maktstrukturer i samfunnet knyttet til hudfarge, religion, kjønn, seksualitet mm. Det pedagogiske rammeverket for LOUD har derfor som mål å gi plass til at hver enkelt deltaker skal få være seg selv og utfordre normer på egne premisser. I boka kan du lese om både pedagogiske prinsipper og hvordan arbeidet med å skape trygghet, samhold og holde fokus på prosess fremfor prestasjon kan gjøres i praksis. Boka er derfor et nyttig verktøy for de som skal jobbe på leir, enten det er som instruktør eller frivillig.

P1190655.jpg


Samtidig gir boka også en oversiktlig innføring i hvordan man kan gå fram for å lage sin egen LOUD- leir! Et eget kapittel er viet til hva som er viktig å huske på når man skal planlegge og gjennomføre en leir, både når det kommer til finansiering, rekruttering, lederutvikling og logistikk.

Vi som står bak LOUD håper at mange vil ha glede og nytte av boka, og at vi kan inspirere mange til å delta på leir - eller lage sin egen!

JM Norway