– Jeg har lært utrolig mye på kort tid!

Vilde (th) har blant annet reist på utveksling til Island som en del av sin praksisperiode i JM Norway.

Vilde (th) har blant annet reist på utveksling til Island som en del av sin praksisperiode i JM Norway.

Vilde og Pernille har tidligere vært praktikanter i JM Norway, les om deres erfaringer med ulike spennende kulturprosjekter.

Vilde Nupen har bakgrunn som freelance musiker og pedagog, og var masterstudent på musikkvitenskap da hun søkte på praktikantstillingen i JM Norway. Pernille Stenvik tok en master i medievitenskap, og hadde tidligere erfaring med kommunikasjon og film gjennom Film fra Sør.

  • Hva slags arbeidsoppgaver hadde du i praksisperioden?

Vilde: Jeg fikk gjøre så mye forskjellig! Jeg jobbet en god del med kommunikasjon, som å skrive nyhetsartikler, og fremme JM Norways prosjekter i sosiale medier og i landsdekkende presse. Jeg jobbet også med rekruttering til prosjekter som MOVE, Ethno og LOUD! Jentenes Bandleir.
Sistnevnte er et prosjekt jeg jobbet tett på i min periode som praktikant, og gjennom dette fikk jeg være med på lederutviklingskurs, og reise på utveksling i en uke til LOUDs søsterleir i Reykjavik, Stelpur Rokka, hvor jeg jobbet med kommunikasjon, og holdt workshop. I etterkant har jeg også hatt en prosjektstilling i JM Norway, som går ut på å utvikle og lede elektroLOUD, en serie med workshops innenfor elektronisk musikkproduksjon! Jeg har også fått delta på en internasjonal Girls Rock Camp i Berlin, og vært med på International Music Empowerment Mobility Exchange i Serbia, en årlig konferanse i regi av GRCA (Girls Rock Camp Alliance), noe som har vært en veldig kul og nyttig erfaring!

Pernille: En av tingene jeg satte stor pris på med praksisen var at jeg fikk såpass ulike arbeidsoppgaver og stort ansvar. Jeg var med på å utarbeide en promoteringsplan for prosjektet LOUD!, og mye av mitt arbeid gikk ut på å følge opp denne gjennom hele praksisperioden. Jeg jobbet med å finne samarbeidspartnere til prosjektet, og gjennom dette fikk jeg dessuten satt meg inn i publiseringsformer på nett som jeg ikke hadde erfaring med fra tidligere, og prøvde meg også på innsalg til norsk presse. I tillegg til kommunikasjonsarbeid hadde jeg praktiske arbeidsoppgaver som å booke reiser til og fra leir, være med og arrangere ledersamling for ledere på LOUD!, og mye mer! 

  • Hvorfor du ønsket å jobbe hos JM Norway?

Vilde, nederst til venstre, under elektroLOUD. (Photo: Sofie Søndervik Sæther)

Vilde, nederst til venstre, under elektroLOUD. (Photo: Sofie Søndervik Sæther)

Vilde: Jeg søkte på praktikantstillingen i JM Norway fordi det virket som en unik mulighet til å få kunne jobbe med kultur og musikk på en annen måte enn jeg hadde gjort tidligere. JM Norway er en organisasjon som jeg ønsket å kunne involvere meg i, og jeg ønsket å lære mer om kommunikasjonsarbeid i en voksende musikkorganisasjon, da min erfaring med dette fra før av i stor grad var begrenset til egen frilansvirksomhet. 

Pernille: Jeg synes JM Norway har mange spennende prosjekter gående og synes særlig LOUD! Jentenes bandleir er spennende og viktig. Å jobbe mot et konkret mål (med mange delmål underveis) over en lengre periode gir en bratt og nyttig læringskurve, der man dessuten godt inkludert i arbeidsmiljøet.
En annen viktig grunn til at jeg ønsket å jobbe hos JM Norway var at praksisoppholdet var godt tilrettelagt for fulltidsstudenter. Det lot seg absolutt gjøre å følge forelesninger som vanlig på UiO og samtidig være på JM-kontoret to dager i uka.

  • Hva sitter du igjen med etter å ha vært praktikant her? Hvilke muligheter fikk du når det gjelder å komme ut på arbeidsmarkedet senere?

Vilde: Jeg har lært utrolig mye på kort tid! Alle her i JM Norway har vært utrolig spennende og dyktige veiledere. Jeg har utviklet meg som skribent, blitt flinkere til å formulere bra presseskriv og til og med fått publisert artikler i landsdekkende presse. Jeg har fått verdifull innsikt i det arbeidet som inngår i å utvikle og gjennomføre store, internasjonale kulturprosjekter, og jeg har fått møte utrolig mange ildsjeler som jeg ser opp til og har lært masse av. Praktikantoppholdet mitt hos JM Norway har kort og godt gitt utrolig mersmak, og jeg håper å kunne finne tilsvarende inspirerende og utfordrende arbeid etter jeg er ferdig med studiene.

Pernille: Jeg sitter igjen med masse god erfaring som er svært verdifull etter studiene er slutt og det er jobbsøking som står for tur. Jeg fikk utfordret meg selv ved å få stort ansvar og varierte arbeidsoppgaver, og er veldig glad for at JM Norway satser på sine praktikanter og gir dem rom til å forme sitt eget praksisopphold. I og med at jeg fikk prøve meg på såpass mange ulike oppgaver sitter jeg med et nokså variert skill-set. I tillegg er nettverket man kan opparbeide seg når man sitter i et såpass spennende kontorlandskap veldig verdifullt.

  • Hva synes du har vært det beste med å jobbe her?

Vilde: Alle menneskene jeg har blitt kjent med! Det er et utrolig godt og inkluderende arbeidsmiljø. Jeg er også takknemlig for at jeg har fått bli med på så mange ting og for alt jeg har lært på denne tiden.

Pernille: Jeg vil gjerne trekke fram muligheten til å sette meg godt inn i et prosjekt, være med fra start til slutt, samt at jeg fikk varierte arbeidsoppgaver og tilliten til å forme dem litt slik jeg ønsket. Det lærte jeg masse av, og jeg synes det både gav stort utbytte rent faglig, men gjorde også arbeidsdagene morsomme og motiverende! 

 

JM Norway