Jobb med musikk i Brasil, Malawi eller Mosambik!

Er du interessert i musikk, prosjektarbeid og kulturens potensiale for samfunnsutvikling?

JM Norway og Norec (tidligere Fredskorpset) søker åtte prosjektdeltakere i alderen 18 - 25 år til et tolv måneders frivillig engasjement fra august 2019, hvorav ti måneders opphold ved ett av våre kontorer i Brasil, Malawi eller Mosambik. Prosjektdeltakere jobber med kultur og ungt lederskap i organisasjoner som driver blant annet festivaler, kor, studio og musikklærerutdanning, i et team sammen med andre unge musikere fra Malawi, Mosambik og Brasil. Du vil få kursing og oppfølgning fra lokal stab, samt JM Norway og Norec i Norge. Arbeidet er ikke lønnet, men alle utgifter til reise, språkkurs, opphold og mat er dekket.

Les mer om prosjektet på MOVE-bloggen.


Arbeidshverdagen krever stor selvstendighet og initiativ. Oppgavene tilpasses din bakgrunn og lokale behov, og kan for eksempel være:
•Dokumentasjon av lokal kulturarv
•Tilrettelegge for undervisning og utveksling av musikk fra utvekslingslandene 
•Studio/teknikerarbeid
•Utvikling av prosjekter som legger til rette for ungt lederskap
•Dirigere for lokale barne- og ungdomskor
•Planlegge og avvikle konserter, festivaler, musikkleir, jamsessions, workshoper etc.
•PR, foto, video og annet informasjonsarbeid
•Informasjons- og prosjektarbeid i Norge etter endt opphold

Du må:
•Være mellom 18 og 25 år gammel
•Ha musikalsk bakgrunn
•Være svært selvstendig, åpen for utfordringer og en ny kultur
•Være fleksibel og i stand til å tilpasse deg et nytt arbeidsmiljø
•Vise evne til å ta initiativ og igangsette prosjekter 
•Være sosial, positiv og løsningsorientert  

Det er fint om du:
•Kan spille et instrument, dirigere, skru lyd eller ta bilder/filme og redigere video
•Har erfaring med å planlegge og gjennomføre arrangementer
•Har interesse for og kunnskap om utviklingsspørsmål
•Kan engelsk eller portugisisk

Du får:                     
•Et godt opplegg med kurs, språkundervisning og veiledning
•Alle utgifter dekket, inklusive reise tur/retur
•Verdifull erfaring med musikk og ungt lederskap
•Opplevelser og venner du aldri vil glemme, og et nytt perspektiv på verden

Deltakelse i prosjektet koster 12 000 kroner, i tillegg til et depositum på
10 000 som tilbakebetales etter endt prosjektperiode. I spesielle tilfeller kan individuelle betalingsavtaler inngås - beløpet skal ikke hindre mulighet for deltakelse.

Last opp søknad og CV med kontaktinformasjon her innen 1. april.

MOVE-deltakerne i Mosambik har vært med å starte en bandleir for jenter.

MOVE-deltakerne i Mosambik har vært med å starte en bandleir for jenter.

JM Norway