Bli med på internasjonal bandleir på Island!

Har du lyst til å utvikle deg innen musikk, media eller organisering? Bli med som deltaker eller leder på musikkleir utenfor Reykjavik i august, og møt andre musikkinteresserte fra alle kanter av Europa!

I samarbeid med LOUD! sine europeiske søsterprosjekter inviterer vi i sommer til MEME vol. 2 Rock Camp Exchange. MEME står for Music Empowerment Mobility and Exchange, og er en ukes leir for jenter og transpersoner. Målet for leiren er å knytte ungdom sammen gjennom musikk. I år er det Stelpur rokka! (Girls rock!) på Island som er vertskap for campen.

Anna Samira deltok på den første internasjonale bandleiren i Berlin i 2018.

Anna Samira deltok på den første internasjonale bandleiren i Berlin i 2018.

I tillegg til å være en bandleir med fokus på musikk, er det også mulighet til å jobbe med media, dokumentasjon eller organisering hvis du vil prøve deg på det. Vi bruker “Do It Together” metoden, som fokuserer på å veilede hverandre til å se mulighetene som ligger i en situasjon, et instrument, utstyr og en gruppe.

Deltakelse er gratis, og deltakere som blir valgt får dekt utgifter til reise og opphold. Leiren skal være tilgjengelig for alle, og er tilrettelagt for personer som bruker rullestol. Det vil også være rådgivere, personlige assistenter og tolk tilgjengelig ved behov.

Group+photo+Małgo+Grygierczyk.jpg

Musikkleiren finner sted i den lille landsbyen Hvanneyri, 80 km fra Reykjavík på Island 5. - 12. august 2019 og er et samarbeid mellom 11 musikkleirer i 10 land (Sverige, Island, Irland, Polen, Serbia, UK, Finland, Østerrike og Tyskland), som alle er medlem av Girls Rock Camp Alliance (GRCA). Du reiser sammen med en gruppe av andre deltakere og ledere fra LOUD!.

Vi søker deg som:

  • Er over 16 år (og under 30 dersom du ønsker å være deltaker)

  • Er jente eller annet underrepresentert kjønn

  • Har deltatt på LOUD som leder, deltaker eller begge

Du får:

  • Reise, kost og opphold dekket

  • Et nettverk av andre musikkinteressert ungdommer fra hele Europa

  • Kunnskap om kjønnsmangfold, anti-undertrykkelse, og sosial inkludering i ungdomsarbeid og musikk

Søk om å delta her. Vi oppfordrer alle interesserte til å søke, uavhengig av musikalsk erfaring, funksjonsevne, økonomisk eller sosial bakgrunn, psykiske utfordringer eller andre faktorer. MEME jobber målrettet for å tilrettelegge for alle deltagere. Frist 1. mars 2019



JM Norway